حج ابراهیمی
نماز طواف در مسیر امام

نماز طواف در مسیر امام

چهار شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
  نماز طواف–در مسیر امام در این که پس از طواف، باید نماز طواف را در پشت «مقام ابراهیم» خواند، ...
طواف، شست و شوى دل از زنگار گناه

طواف، شست و شوى دل از زنگار گناه

چهار شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
طواف، شست و شوى دل از زنگار گناه انجام این تکلیف با کیفیت خاصّ و تعداد معین، نشان دهنده مراعات پاى بندى به ...
احرام آغاز راه

احرام آغاز راه

چهار شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
احرام آغاز راه نخستین گام حج یا عمره، «احرام» است. چرا احرام؟ و چرا از میقاتى معیّن؟ این که کیفیت انجام ...
حج صوری و حج معنوی

حج صوری و حج معنوی

چهار شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
حج در حقیقت آهنگ حرم الهی است تا با حرکت از اطوار نفس به عقل ، خدا را مشاهده کند و به او ملحق شود. در این راه به ...
ارتباط با ما

info@asrar-hajj.ir

051-38487736

ارسال پیام
اشتراک خبرنامه
طراحی سایت و فروشگاه ساز توسط تراشاپ